Ungdommens kirketing - UKT
Ungdommens kirketing - UKT
Ungdommens kirketing - UKT

Hver vår inviterer Sør-Hålogaland bispedømme ungdommer mellom 15-25 til UKT (Ungdommens kirketing). Samlingen varer som regel fra en fredag til søndag. Mange spennende og aktuelle temaer for og med ungdom løftes frem. Det velges et ungdomsråd som jobber videre i det kommende året med de ulike tema, og kanskje fler, for og med ungdom i kirka i Nordland. Utgangspunktet er Sør-Hålogalands visjon: Folkekirka i Sør-Hålogaland - EI ÅPEN DØR I TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET.

Bildet viser UKT våren 2014. Her deltok også delegater fra Brønnøy, og Regine Berge ble valgt inn i rådet det kommende året.                                                                                    På UKT i Hunstad kirke i Bodø, 28-30. mars 2014, ble denne flotte gjengen valgt til nytt ungdomsråd i Sør-Hålogaland bispedømme. Bak: Amalie Hansen - Bodin, Sander Kausik - Sandnessjøen, Hanna-Marie Eidner - Rønvik, Benedicte Steinbakk - Mo, Regine Berge - BrønnøyForan: Marius Jakobsen - Skjerstad og Misvær, Ann-Louise Hansen - Skolelaget, Victoria Tobiassen - Domkirken, Kristine Willumsen Theting - Leiranger. Eivind Kristoffersen - Buksnes var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Kanskje er det DIN tur til å reise som delegat fra Brønnøy menighet våren 2020? Om du er interessert kontakt oss gjerne på kirkekontoret.