Brønnøy kirkelig fellesråd
Brønnøy kirkelig fellesråd
Brønnøy kirkelig fellesråd

Brønnøy kirkelige fellesråd for perioden 2015-2019.

Anders Hegge, leder
Laila Henrichsen, nestleder
Randi Einarsen
Alf Einar Sleholm
Johnny Hanssen, kommunen representant
Sigridur Gudmarsdottir