Gravstell
Gravstell

Mange ønske å sette bort jobben med gravstell.

Du kan velge hvor mye du ønsker å få utført, som f.eks:

  • Vanlig sommerstell koster kr. 600,- og innebærer tidlig beplantning på våren og sommerbeplanting fra 1 juni.
  • Om høsten settes ut høstplante, kr. 300,-
  • Hver jul settes det ut julekrans, kr. 300,-  
  • Lys på julaften, kr 300,-

 

Last ned avtale, og send den til oss etter utfylling.

Skriv gjerne på gravnummeret (4 grupper som består av kirkegård, felt, rad, grav). Du finner det ved søk her.