Priser for gravferd
Priser for gravferd
Priser for gravferd

Priser for gravferd og festeavgifter for graver.

Festeavgift
Når noen dør betales ikke festeavgift de første 20 år. Etter 20 år betales det festeavgift.
Tas det av gravplass ved siden av avdøde må det betales festeavgift for den avtatt graven fra dag en. Den avtatte graven vil bli festegrav med påløpende festeavgifter til den sies opp.

Festeavgift kr.150 pr år pr grav. Første festefaktura er på 20 år totalt kr 3.000.
Siden sendes det ut festefaktura hvert 10 år på kr 1.500. 

Gravferd

Utenbygdsbegravelse koste kr 2.500, dvs. at vedkommende gravlegges i en annen kommune en bostedskommunen.