Sikre ditt gravminne
Sikre ditt gravminne
Sikre ditt gravminne

Hvem kan sikre gravsteiner forskriftsmessig? 

Sikring av gravsteiner kan utføres av Helgeland Bygg ved Thor Reiersen på mob/tekstmelding 97503027eller kontakte begravelsesbyrået Ole Larsen tlf. 75023799.

Priser:

Pris for bolting av gravstein er på ca. 1000 kroner pr. gravstein.

Det kan være lurt å undersøke pris slik dere får riktig pris for den tjenesten dere ønsker.

Sikring og bolting av gravstøtter kan utføres også av de pårørende. Er det noen som er litt hendig kan dette utføres av pårørende eller noen dere kjenner.

Bolting:

Alle gravminner skal være festet med 2 syrefaste bolter som skal være 15 cm lange og 12 mm tykke. Disse boltene skal gå med inn i sokkelen med 7,5 cm og opp i gravminne med 7,5 cm.

 

SIKRE DIN GRAVSTØTTE- ditt ansvar  

Gravstøtter som er satt opp før ca. 1980 er ikke forskriftsmessig oppsatt. Alle som er pårørende/festere av disse gravstøtter sikre sin gravstøtte. 

Det er ditt ANSVAR at gravstøtten ikke veltes.

Gravstøtter som ligger nede SKAL ikke reises opp igjen uten at disse er boltet fast.

Spørsmål ta kontakt med kirkevergen på 97874646.

Kirkekontoret (tlf 750 09550) kan være behjelpelig med sikring av din gravstøtte. Du kan også få stålbolter på kirkekontoret hvis du ønsker å gjøre jobben selv.

 

Kirkevergen