Trosopplæring når stadig flere
Trosopplæring når stadig flere
Trosopplæring når stadig flere
Ti år etter at trusopplæringsreforma vart vedteke, er tal frå Statistisk sentralbyrå gledeleg lesing. For det er tydeleg at lokalkyrkja når ut til det breie lag gjennom trusopplæringstiltak
Trosopplæringsreformen blir gjerne kalt den største reformen i kirken siden innføringen av konfirmasjon i 1736.