Konfirmant 2020-2021
Konfirmant 2020-2021
Konfirmant 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

KONFIRMANTER

Her kan du melde deg på til konfirmasjon elektronisk.

 

 

Til deg som er født i 2006
med foreldre/foresatte


VIL DU VÆRE KONFIRMANT
I KIRKEN 2020-2021 ?

Vi inviterer nettopp deg til konfirmantundervisning i Brønnøy.   

Du har sikkert fått heftet ”Konfirmant 2021» i posten i løpet av våren.

Denne informasjonen som du leser her er om vårt konfirmantopplegg i Brønnøy.

Å være konfirmant er noe du og dine foreldre/foresatte bestemmer i fellesskap. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenester våren 2021.

Konfirmasjonsdagene i Brønnøy kirke er 2. (Salhus) og 9. mai (BBU) i 2021.

Gjennom deltakelse i gudstjenester, undervisning og ulike aktiviteter ønsker vi at du skal bli godt kjent med kirken og troen på Gud. Noen av dere er allerede godt kjent med kirken, - kanskje har dere vært med på Lys Våken, speider eller andre aktiviteter, for andre vil mye være nytt.

Velkommen til konfirmasjon i kirken sånn som du er  og med de erfaringene du har!

Konfirmasjonsopplegget

Konfirmasjon i kirken bygger på dåpen og er en del av kirkens trosopplæring. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge undervisningen, og i god tid før konfirmasjonsdagen legger vi til rette for dåp.                                                                                                              

Mange temaer som blir tatt opp finner du nevnt i heftet «Konfirmant 2021». Vi planlegger en felles konfirmantlørdag for alle konfirmanter (Brønnøy + Velfjord/Tosen) tidlig i semesteret. Til våren skal alle være med på Fasteaksjonen. Det er en årlig innsamlingsaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

En samlet plan med datoer for høsten 2020 vil bli delt ut på informasjonsmøtet torsdag 3. september kl. 18.00 i Brønnøy kirke. Her er det ønskelig at også foreldre/foresatte stiller for å få nødvendig informasjon om det kommende konfirmantåret. Ny prost, Kristoffer Lønning Tørresen, vil være hovedansvarlig for konfirmantopplegget fra han kommer i midten av november 2020. Inntil da stiller vår fungerende prost Olav Rune Ertzeid som konfirmantansvarlig prest i samarbeid med andre ansvarlige i menigheten for trosopplæring og diakoni.

Alle konfirmantene skal også være ministranter på gudstjenester. Dere er ministranter 2 ganger i løpet av  konfirmantåret. Dere er med på gudstjenesten og har spesielle oppgaver og ansvar (f.eks. bære kors, tenne lys, hjelpe til med dåp og nattverd, de som vil kan lese tekster). Når dere er ministranter bruker dere konfirmantkapper. Vi setter opp en oversikt over når hver enkelt konfirmant har sin ministrant-tjeneste og denne sendes ut en kort tid etter presentasjonsgudstjenesten.

Gudstjenester

Å være med på gudstjenester er en viktig del av det å være konfirmant. I løpet av konfirmanttiden skal du være med på minst 8 gudstjenester (inkludert presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste (vår 21) og sannsynligvis gudstjeneste i tilknytning til en fagdag).

Presentasjonsgudstjeneste søndag 6. september kl. 11.00 i Brønnøy kirke (BBU og Salhus). Her deltar ALLE konfirmanter og gjerne foreldre/foresatte, søsken, faddere m.fl.

Til foreldre/foresatte

Vi forventer at dere bidrar til at konfirmantopplegget kan gjennomføres på en god måte. Dette innebærer bl.a. at dere hjelper konfirmanten å huske når det er konfirmasjonsundervisning, og tar kontakt dersom noe er uklart. Vi har behov for hjelp underveis, spesielt  under innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp tirsdag 23. mars 2021, er det viktig at mange stiller opp.

Spesielle behov:

Vi ønsker og har plikt til å tilrettelegge konfirmasjonsundervisning for ALLE, dette gjelder også konfirmanter med særskilte behov. Det er derfor viktig at vi får beskjed om eventuelle behov for tilrettelegging før oppstart av konfirmantåret. Ofte dreier det seg om: allergier, diabetes, epilepsi, lese-/skrivevansker, fast medisinering eller behov for assistent. Før gjerne dette opp i det elektroniske påmeldingsskjemaet, eller ta direkte kontakt med oss dersom det er ønskelig.  Vi minner også om vår taushetsplikt.

Påmelding og pris:

Vennligst fyll ut påmeldingsskjema elektronisk via link øver oppe på siden her. De som er døpt andre steder enn i Brønnøy må ta med kopi av dåpsattest på informasjonsmøtet. Prisen er 850,- kr. Summen settes inn på konto 4534.21.05940 innen 30.sept. 2020. Spørsmål kan rettes til Brønnøy kirkekontor på tlf: 75 00 95 50.

 

Med vennlig hilsen  Brønnøy menighet

 

                                                                                                                     

For at konfirmasjonstidene skal bli en fin tid for alle har vi disse ”kjørereglene”:

ORDENSREGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

  1. Ta med Bibelen til all undervisning (deles ut ved oppstart av året)
  2. Møt presis (helst noen minutter før det begynner)
  3. Det som foregår i konfirmasjonstiden er obligatorisk.  Gi beskjed dersom dere er forhindret fra å delta på noe.
  4. Det forventes at konfirmanten viser god oppførsel, og ikke skaper uro for andre i konfirmantkullet.
  5. All bruk av alkohol, tobakk, snus og andre rusmidler er selvsagt forbudt når det gjelder alt som har med konfirmantopplegget å gjøre.

Ved brudd på ordensreglene vil foresatte bli kontaktet.

Velkommen som konfirmant smiley

 

                                                                                                                 


 

 

 


 


 

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort