Konfirmant 2019-2020
Konfirmant 2019-2020
Konfirmant 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

KONFIRMANTER

Her kan du melde deg på til konfirmasjon elektronisk.

 

 

Til deg som er født i 2005
med foreldre/foresatte


VIL DU VÆRE KONFIRMANT
I KIRKEN 2019 – 2020 ?

Vi inviterer nettopp deg til konfirmantundervisning i Brønnøy.   

Du har sikkert fått heftet ”Konfirmant 2020» i posten i løpet av våren.

Denne informasjonen som du leser her er om vårt konfirmantopplegg i Brønnøy.

Å være konfirmant er noe du og dine foreldre/foresatte bestemmer i fellesskap. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenester våren 2020.

Konfirmasjonsdagene i Brønnøy kirke er 3. (Salhus) og 10. mai (BBU) i 2020.

Gjennom deltakelse i gudstjenester, undervisning og ulike aktiviteter ønsker vi at du skal bli godt kjent med kirken og troen på Gud. Noen av dere er allerede godt kjent med kirken, - kanskje har dere vært med på Lys Våken, speider eller andre aktiviteter, for andre vil mye være nytt.

Velkommen til konfirmasjon i kirken sånn som du er  og med de erfaringene du har!

Konfirmasjonsopplegget

Konfirmasjon i kirken bygger på dåpen og er en del av kirkens trosopplæring. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge undervisningen, og i god tid før konfirmasjonsdagen legger vi til rette for dåp.

Undervisningen vil være torsdager annenhver måned (høst 19).  Plan for våren vil kommer før nyttår.                                                                                                                

Mange temaer som blir tatt opp finner du nevnt i heftet «Konfirmant 2020». Vi planlegger også en helge-leir (høsten 19), slik at vi kan ha god tid sammen og 

bli bedre kjent. Til våren skal alle være med på Fasteaksjonen. Det er en årlig innsamlingsaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

En samlet plan med datoer for høsten 19 vil bli delt ut på informasjonsmøtet, som blir torsdag den 5. september kl. 18.00 i Brønnøy kirke.

Alle konfirmantene skal også være ministranter på gudstjenester. Dere er ministranter 2 ganger i løpet av  konfirmantåret. Dere er med på gudstjenesten og har spesielle oppgaver og ansvar (f.eks. bære kors, tenne lys, hjelpe til med dåp og nattverd, de som vil kan lese tekster). Når dere er ministranter bruker dere konfirmantkapper. Vi setter opp en oversikt over når hver enkelt konfirmant har sin ministrant-tjeneste og denne sendes ut en kort tid etter presentasjonsgudstjenesten.

Gudstjenester

Å være med på gudstjenester er en viktig del av det å være konfirmant, i løpet av konfirmanttiden skal du være med på minst 8! (inkludert presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste (vår 20) og gudstjeneste på leir)

Presentasjonsgudstjenesten søndag 8. september kl. 11.00 i Brønnøy kirke deltar ALLE på.  

Når alle også er MINISTRANTER 2 ganger, blir det 2 gudstjenester igjen der du selv bestemmer når tid du vil gå. En av disse kan gjerne være en høytidsgudstjeneste enten i jul eller påske.

Til foreldre/foresatte

Vi forventer at dere bidrar til at konfirmantopplegget kan gjennomføres på en god måte. Dette innebærer bl.a. at dere hjelper konfirmanten å huske når det er konfirmasjonsundervisning, og tar kontakt dersom noe er uklart. Vi har behov for hjelp underveis, og spesielt på leirene (Salhus 21.-22/9, BBU 28.-29/9) og under innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp tirsdag 2. april 2020, er det viktig at mange stiller opp

Spesielle behov:

Vi ønsker og har plikt til å tilrettelegge konfirmasjonsundervisning for ALLE, dette gjelder også konfirmanter med særskilte behov. Det er derfor viktig at vi får beskjed om eventuelle behov for tilrettelegging før oppstart av konfirmantåret. Ofte dreier det seg om: allergier, diabetes, epilepsi, lese-/skrivevansker, fast medisinering eller behov for assistent. Før gjerne dette opp i det elektroniske påmeldingsskjemaet, eller ta direkte kontakt med oss dersom det er ønskelig.  Vi minner også om vår taushetsplikt.

Påmelding og pris:

Vennligst fyll ut påmeldingsskjema elektronisk via link øver oppe på siden her. De som er døpt andre steder enn i Brønnøy må ta med kopi av dåpsattest på informasjonsmøtet. Prisen er 850,- kr. Summen settes inn på konto 4534.21.05940 innen 6.sept. 2019. Spørsmål kan rettes til Brønnøy kirkekontor på tlf: 75 00 95 50.

Vi håper det blir et spennende konfirmant-år og inviterer til:

Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre/foresatte  torsdag 5. september kl. 18.00 i Brønnøy kirke.

Med vennlig hilsen for Brønnøy menighet

Gunnhild B. Hegge                        Gry Netland-Ebbesen       Gunnar Masvie

Konfirmantansvarlig                      Diakon                                Prostiprest Nord-Helgeland

                                                                                                                     

For at konfirmasjonstidene skal bli en fin tid for alle har vi disse ”kjørereglene”:

ORDENSREGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

  1. Ta med Bibelen til all undervisning (deles ut ved oppstart av året)
  2. Møt presis (helst noen minutter før det begynner)
  3. Det som foregår i konfirmasjonstiden er obligatorisk.  Gunnhild, evet. kirkekontoret, skal ha beskjed dersom dere er forhindret fra å delta på noe.
  4. Det forventes at konfirmanten viser god oppførsel, og ikke skaper uro for andre i konfirmantkullet.
  5. All bruk av alkohol, tobakk, snus og andre rusmidler er selvsagt forbudt når det gjelder alt som har med konfirmantopplegget å gjøre.

Ved brudd på ordensreglene vil foresatte bli kontaktet.

Velkommen som konfirmant smiley