Konfirmant 2018-2019
Konfirmant 2018-2019

 

Oversikten over fellesdatoer for konfirmasjonstiden 2018-2019

 

SALHUS

onsdag 5.september kl 18:00                                           informasjonsmøte, Brønnøy kirke

tirsdag 11.september kl 14:30- 17:00                               undervisning, Brønnøy kirke

søndag 16.september kl 11:00                                         gudstjeneste, Brønnøy kirke m/ presentasjon av årets konfirmantelever

lørdag 13.oktober                                                             fagdag «Skapt i Guds bilde»

søndag 14.oktober kl 11:00                                              ministranter i gudstjeneste, Brønnøy kirke

tirsdag 20.november kl 14:30 – 17:00                              undervisning, Brønnøy kirke

---------

onsdag 23.januarkl 18:00                                                  foreldremøte, Brønnøy kirke

tirsdag 29.januar kl 14:30-17:00                                        undervisning, Brønnøy kirke

tirsdag 26.februar kl 14:30-17:00                                       undervisning, Brønnøy kirke

lørdag 23.mars                                                                   fagdag «Petter Dass sitt rike»

søndag 24.mars                                                                 ministranter i gudstjenesten, Brønnøy kirke

tirsdag 2.april                                                                      informasjonsmøte om KNs fasteaksjon, Brønnøy kirke

tirsdag 9. april                                                                     Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

tirsdag 23.april                                                                    øving på overhøringsgudstjeneste, Brønnøy kirke

tirsdag 30.april                                                                    overhøringsgudstjenesten, Brønnøy kirke

torsdag 2.mai                                                                      fotografering og konfirmasjonsøving, Brønnøy kirke

søndag 5.mai kl 11:00 og 13:00                                          konfirmasjonsgudstjenester, Brønnøy kirke

 

 

BBU

onsdag 5.september kl 18:00                                              informasjonsmøte, Brønnøy kirke

torsdag 13.september kl 14:30- 17:00                                undervisning, Brønnøy kirke

søndag 16.september kl 11:00                                            gudstjeneste, Brønnøy kirke m/ presentasjon av årets konfirmantelever

lørdag 20.oktober                                                                fagdag «Skapt i Guds bilde»

søndag 21.oktober kl 11:00                                                 ministranter i gudstjenesten, Brønnøy kirke

torsdag 22.november kl 14:30 – 17:00                                undervisning, Brønnøy kirke

---------

onsdag 23.januar kl 18:00                                                    foreldremøte, Brønnøy kirke

torsdag 31.januar kl 14:30-17:00                                         undervisning, Brønnøy kirke

torsdag 28.februar kl 14:30-17:00                                        undervisning, Brønnøy kirke

lørdag 30.mars                                                                     fagdag «Petter Dass sitt rike»

søndag 31.mars                                                                   ministranter i gudstjenesten, Brønnøy kirke

tirsdag 2.april                                                                       informasjonsmøte om KNs fasteaksjon, Brønnøy kirke

tirsdag 9. april                                                                      Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

torsdag 25.april                                                                    øving på overhøringsgudstjenesten, Brønnøy kirke

tirsdag 7..mai                                                                       overhøringsgudstjeneste, Brønnøy kirke

torsdag 9.mai                                                                       fotografering og konfirmasjonsøving, Brønnøy kirke

søndag 12.mai kl 11:00 og 13:00                                        konfirmasjonsgudstjenester, Brønnøy kirke

              

KONFIRMANTER

 

SØNDAG 5. MAI

KL 11:00                                                          KL 13:00

 

 

SØNDAG 12. MAI 

KL 11:00                                                           KL 13:00 

                                                                                                                 

Til årets konfirmantelever og foresatte.  Brønnøysund, 19.juni 2018

 

Vi ønsker med dette å informere og invitere til påmelding til konfirmasjonsundervisning for året 2018-2019. Påmeldingsfrist er satt til 29.juni og skjer elektronisk ved å gå inn på www.bronnoy.kirken.no I hovedsak blir fungerende sokneprest Kristina Koskevica, diakon Gry Netland-Ebbesen og koordinator Gunhild Hegge som skal ha ansvaret for undervisningen og koordineringen, i tillegg til bistand og hjelp fra noen av våre kollegaer.

 

Det vil bli lagt opp til to undervisningsbolker og en fagdag for hvert halvår. De to skolene får hver sin undervisningsdag, og undervisningen vil vare fra 1430-1700. Se oversikten for planlagte datoer på baksiden av brevet. Da vil konfirmantelevene få en liten matbit først, før vi har en bolk med undervisning, en kort pause, og gruppearbeid til slutt. Vi avrunder det hele i kirkerommet med en velsignelse. I år blir det to fagdager istedenfor leir, som arrangeres på hver sin lørdag med påfølgende gudstjeneste søndag. Konfirmantene vil få utdelt hver sin konfirmantbibel på første fagdag.

 

Hver konfirmant må være tilstede ved minst 10 gudstjenester i løpet av året, hvorav minst to av disse må være i jule- og påskehøytiden (1. juledag, Jesu navnedag (nyttårsdag), skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag). Én gang per halvår vil konfirmantene selv være medarbeidere (ministranter) under høymessen. Liste over de dagene kommer senere. Disse ti gudstjenestene er i tillegg til overhørings- og konfirmasjonsgudstjenestene.

Tradisjonen tro vil også konfirmantene være med på årets Fasteaksjon før påske som arrangeres av Kirkens Nødhjelp. Vi vil også trenge hjelp og støtte fra foreldre ved enkelte av arrangementene, og regner med at foreldre vil stille opp når vi etterspør dette på informasjonsmøtet.

 

Ved siden av deltakelse på disse arrangementene vil hver konfirmant måtte lære seg enkelte utvalgte bibeltekster og får et ”konfirmant-sertifikat” som tegn på at disse er lært. Foreldre/foresatte/ansatte i kirkestaben skal høre og skrive under på hver enkel oppgave. Sertifikatet skal være fullført og levert på kirkekontoret før jul. Dersom noen av ulike grunner ikke får fullført før jul, skal ansatte i kirkestaben høre og skrive under for den/de det gjelder, slik at sertifikatet fullføres og levers senest før påske.

Mer informasjon med mulighet for spørsmål vil bli gitt på informasjonsmøtet onsdag 5.september kl 18:00 i Brønnøy kirke. Vennligst fyll ut påmeldingsskjemaet elektronisk på www.bronnoy.kirken.no innen fredag 29.juni. De som er døpt andre steder enn i Brønnøy må ta med kopi av dåpsattesten på informasjonsmøtet. Prisen er 850,- kr som settes inn på konto 4534.21.05940 innen 5.sept. 2018. Spørsmål kan rettes til Brønnøy kirkekontor på telf: 75 00 95 50.

Særskilte behov og påmelding

Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det kan delta i konfirmasjons- forberedelsene ut fra sine egne forutsetninger. Derfor er det viktig at vi får beskjed om eventuelle behov for særskilt tilrettelegging. Ofte dreier det seg om: allergier, diabetes, epilepsi, lese-/skrivevansker, fast medisinering eller behov for assistent. Før dette opp i det elektroniske påmeldingsskjemaet eller ta eventuelt kontakt med kirkekontoret.

 

Gode sommerhilsninger fra oss i Brønnøy menighet

v/ fungerende sokneprest Kristina Koskevica

 

 

                                 


 

Her kan du melde deg på til konfirmasjon 2018-2019 elektronisk.