Konfirmant?
Konfirmant?

 

Oversikten over fellesdatoer for konfirmasjonstiden 2017-2018:

OBS: individuelle datoer for undervisningssamlinger i kirka får dere ved oppstart etter inndelingen i gruppene

13. sept. kl. 19.00 – 20.30      Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte i kirken

20. sept. kl. 23.59                   frist for påmelding

24. sept. kl. 11.00                   presentasjon av konfirmanter i Brønnøy kirke

30. sept og 1. okt                   reformasjonsmesse: kafé, vare- og åresalg, lek m.m.

1. oktober kl. 10.00                gudstjenesteverksted begynner

7. okt.  kl. 11.00 – 15.00        kirkelørdag I i Brønnøy kirke (for de som er delt inn her)

31.okt kl. 18.00 – 20.15         gudstjeneste i Brønnøy kirke i anledning 500 år reformasjonsjubileum

4. nov. ca. kl. 9.00 – 16.00     kirkelørdag II på Skålvær (for de som er delt inn her)

18. nov. fra kl. 20.00              churchnight i Brønnøy kirke (valgfritt)

25. nov. kl. 11.00 – 15.00      kirkelørdag III i Brønnøy kirke (for de som er delt inn her)

25. des. kl. 11.00                    1. juledag gudstjeneste (for de som velger denne høytidsdagen)

1. jan. kl. 11.00                      gudstjeneste på Jesu navnedag (for de som velger denne høytidsdagen)

30. jan. kl. 19.00 – 20.30       møte med konfirmantforeldre i Brønnøy kirke

6. februar kl. 17.00 – 19.15    gudstjeneste i Brønnøy kirke i anledning samisk nasjonaldag

13. mars kl. 17.30 – 19.00      inspirasjonsmøte til fasteaksjon

20. mars kl. 16.30 – 20.00      Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon: innsamling

29. mars kl. 11.00                   skjærtorsdagsmesse (for de som velger denne høytidsdagen)

30. mars kl. 11.00                   korsvandring på Langfredag (for de som velger denne høytidsdagen)

1. april kl. 11.00                     påskedagsgudstjeneste (for de som velger denne høytidsdagen)

13.-14. april                            leir på torget (Salhus)

21.-22. april                            leir på torget (BBU)

26. april kl. 14.30 – 16.00      ekstra konfirmanttime (for de som mangler deler av undervisningen)

2. mai kl. 18.00 – 20.00         overhøringsgudstjeneste (Salhus)

3. mai kl. 14.30 – 16.00         fotografering og øvelse til konfirmasjon (Salhus)

6. mai kl. 11.00 og 13.00       konfirmasjonsgudstjeneste (Salhus)

9. mai kl. 18.00 – 20.00         overhøringsgudstjeneste (BBU)

11. mai kl. 14.30 – 16.00       fotografering og øvelse til konfirmasjon (BBU)

13. mai kl. 11.00 og 13.00     konfirmasjonsgudstjeneste (BBU)

 

NB. DET TAS FORBEHOLD OM AT ENDRIGNER I PLANEN KAN KOMME.

Særskilte behov og påmelding

Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det kan delta i konfirmasjonsforberedelsene ut fra sine egne forutsetninger. Derfor er det viktig at vi får beskjed om eventuelle behov for særskilt tilrettelegging. Ofte dreier det seg om:

 

-           Allergi
-           Diabetes
-           Lese-/skrivevansker
-           Fast medisinering
-           Behov for assistent

 


Påmelding skjer helst på nett www.Bronnoy.kirken.no eller ved å bruke vedlagte skjema som sendes til:
Brønnøy menighetskontor, boks 92, 8901 Brønnøysund innen 15. september
De som er døpt andre steder enn i Brønnøy må sende med dåpsattest.

Spørsmål kan rettes til Brønnøy kirkekontor på tlf. 75 00 95 50
Prisen er kr. 850,- (1350,- for friluftskonfirmanter) som settes inn på konto 4534.21.05940                         innen 22. september 2017.

Vi som arbeider i Brønnøy menighet har hatt stor glede av å være sammen med konfirmantene tidligere, og vi gleder oss til å møte og være sammen med årets konfirmantkull. Hjertelig velkommen til konfirmasjonsforberedelse i Brønnøy, og vel møtt på informasjonsmøtet.

(Hører du om noen konfirmanter som ikke har fått dette brevet så gi dem gjerne beskjed)

PS: Hvis dere er på Facebok er det fornuftig å like «Brønnøy menighet» og få opplysninger om messer

Vennlig hilsen oss som vil være med konfirmantene:

 

Prost Sigridur Gudmarsdottir
Sogneprest Franziska Förster
Sogneprest Erik Gjengedal
Diakon Gry Netland-Ebbesen
Daglig leder menighet Laila Henrichsen
Kantor Oddmund Schanche

Trosopplærer Roy Magnus Langås

 

 

 

              

KONFIRMANTER

 

SØNDAG 6.MAI KL 11:00                                                           SØNDAG 6.MAI KL 13:00

 

Viktor Vikrem Blomseth                                                       Inez Helene Andersson

Klara Maria Stokkvold Figueiredo                                       Simen Christoffer Aune

Amalie Johanne Solberg –Saltnes                                         Leif Tore Bærøy

Tobias Henriksen                                                                  Tuva Linnea Einvold Einvik

Daniel Henstein                                                                    Linn Janka Ekse

Emma Otelie Utvik Jørgensen                                              Julie Gregersen

Frida Emilie Øyan Karlsen                                                   Tobias Westhelle Strand

Anniken Jensen Lind                                                            Magnus Inge Holmøy

Malin Kristin Løkeland                                                         Natthaphon Khiaokham

Philippa Julie Sivertsen Melsgard                                         Per Martin Klausmark

Sigurd Theting Nås                                                               Stine Okan

Mathias Arnelöv Olaussen                                                    Ella Martine Orvik

Stine- Mari Olaussen                                                             Thea Josie Riis Syvertsen

Maria Stueland Olsen                                                           Jorid Rodahl

Reidun Johanne Rønning                                                      Annika Hansen Nystad

Mia Therese Aasen Sletaune                                                 Aurora Nordsjø Storheil

Camilla Helen Slotterøy                                                        Runa Angelica Torgnesvik Vandalsvik                                                                                             

Ole- Kristian Storøy                                                              Emilie Vonheim

Bendik Jacobsen Sørfjell

 Lotte Høvik Torgnes

Sivert Andersen Viksjø

Elisa Kristiansen

Ole Andre Bendiksen Flatmo

 

KONFIRMANTER 13. MAI

 

KL 11:00                                                                                                  KL 13:00 

 

Magnus Ibsen Iversen                                               Emma Anine Helstad

                                                                                  Amundsen                             

Fredrik Aas Bakken                                                  Sondre Johan Aakervik

Kornelie Stephansen Brun                                        Sofie Jeanett Berentsen

Marte Brå                                                                  Daryna Dvorzhetskaia

Sindre Engelsnes                                                       Emma Vendelin Hestås

                                                                                  Erickson

Lasse Tobias Fagerli-Orvik                                       Meri Christin Hallvig

Lars Henry Hansen                                                   Solveig Victoria Holm

Carmen Høgli                                                            Maylinn Lading

Alexander Jacobsen                                                  Brandur Niclasen

Mathea Sørnes Larsen                                               Martin Nicolaisen

Anna Emilie Sverresdatter Lyngøy                           Christine Nordfjellmark

Kristian Angel Lyngøy                                              Erik Johannes Olsen

Daniel Tafjord Nilssen                                              Nikolai Evertsen Siem

Liva Trælnes Pettersen                                              Ada Dahlberg Slettvoll

Vetle Mathias Skogmo                                              Ole Markus Drevvatne

                                                                                   Strømmen

Ludvik Andre Sæthre                                                 Isak Tjønnøy

Ronja Ødegaard

Anna Rande

 

 

 

                                     

 

 

 


 

Påmelding elektronisk nederst på denne siden!

 


 


Her kan du melde deg på til konfirmasjon 2017-2018 elektronisk.

Brønnøy menighet

Velfjord/Tosen menighet