Brønnøy menighets søndagsskole
Brønnøy menighets søndagsskole
Brønnøy menighets søndagsskole

Velkommen til søndagsskolen.

Vi følger Søndagsskolens sitt opplegg "Sprell levende" og tilpasser det til aldersgruppene og lokale forhold. Se www.sondagsskolen.no 

Vi inviterer menighetens 7-10 åringer, til søndagsskole igjen, - søndagsskolen 7+. Eldre barn kan imidlertid fortsatt også være med om de skulle ønske det. Vi samles en torsdag pr. måned, kl. 17-18, i Brønnøy kirke.

Under selve søndagsskolesamlingene vil vi starte med å tenne lys, be, synge og åpne skattekista. Hva finner vi her? Dette danner utgangspunkt for dagens bibelhistorie som vi opplever sammen og undrer oss over på ulike måter. I tillegg synger vi ofte, danser litt, leker litt, ber en bønn eller to og enkelte ganger lager vi også noe i tilknytning til bibelhistorien. Barna får med seg søndagsskolebladet "Barnas" hjem og innimellom skjer det noe overraskende... laugh. Tilbudet er gratis, med mulighet til å bidra med en frivillig kontingent på kr 50,- pr. år. Voksne som følger barn, må gjerne være tilstede under samlingen. 

Påmelding til Brønnøy menighetskontor post@bronnoykirke.no telefon 750 09 550 eller sms til 47 63 45 72.

Oppgi navn, fødselsår på barnet og gjerne behov for evet. tilrettelegging/assistanse og/eller matintoleranse/-allergier. Da er vi bedre rustet til å lage gode rammer for alle (av og til serverer vi litt å spise).

Datoer for Brønnøy menighets søndagsskole 7+ våren 2020:  16/1, 13/2,12/3, 2/4, 14/5 og 11/6

Hovedledere for tilbudene er trosopplærer Roy Magnus Langås og diakon Gry Netland-Ebbesen


Hjertelig velkommen!laugh