Brønnøy Menighets søndagsskole "Sprell levende!"
Brønnøy Menighets søndagsskole "Sprell levende!"

Velkommen til søndagsskolen.

Brønnøy menighet har fra om med våren 2018 lagt om sin søndagsskole.

Vi følger fortsatt Søndagsskolens sitt opplegg "Sprell levende" og tilpasser det til aldersgruppene og lokale forhold. Se www.sondagsskolen.no 

Vår-semesteret hadde vi "Tårnagentklubb" for barn 7 - 10 år. Vi møttes i kirka en torsdag i måneden (kl. 17.00-18.00). De har nå pause.

Høst-semesteret 2018 er det "Gullivergjengen" for barn 4-6 år. Vi møtes ca en torsdag i måneden kl. 17.00-17.45 i Brønnøy kirke. Her tenner vi lys, synger og ber sammen.      Vi åpner skattekista og møter en bibelhistorie på hver samling, og undrer oss litt over denne. Tid til litt lek blir det også. Barna får med seg søndagsskolebladet "Barnas" hjem.

Påmelding innen 28. august 2018 (post@bronnoykirke.no telefon 750 09 550 eller sms til 47634572.

Datoer for GULLIVERGJENGEN høsten 2018: 30/8, 27/9, 25/10, 15/11 og 6/12.

I tillegg inviteres Gullivergjengen med foreldre/foresatte til å delta i gudstjenesten søndag 9. september kl. 11.00. Menightetens 4-åringer vil få utdelt "Min kirkebok" samme dag.

Hovedledere for tilbudene er trosopplærer Roy Magnus Langås og diakon Gry Netland-Ebbesen
Frivillig kontingent pr. år på kr. 50,-.


Hjertelig velkommen!