Brønnøy menighets søndagsskole
Brønnøy menighets søndagsskole

Velkommen til søndagsskolen.

Vi følger Søndagsskolens sitt opplegg "Sprell levende" og tilpasser det til aldersgruppene og lokale forhold. Se www.sondagsskolen.no 

"Tårnagentklubben" for barn 7 - 10 år starter snart opp igjen, men nå med nytt navn; "Brønnøy menighets søndagsskole 7+". Vi skal som tidligere møtes i kirka en torsdag i måneden (kl. 17.00-18.00). Samlingene vil som tidligere gi mulighet til i fellesskap å oppleve bibelhistorier på ulike måter, synge og be litt sammen, kanskje også danse og leke litt innimellom. Vi undrer oss over bibelhistoriene og enkelte ganger lager vi også noe i tilknytning til dette. Barna får med seg søndagsskolebladet "Barnas" hjem. Alle barn 7-10 år i 2019 er hjertelig velkomne til å delta. Tilbudet er gratis, med mulighet for å bidra med en frivillig kontingent på kr 50,- pr. år.

Høst-semesteret 2018 møttes "Gullivergjengen" for barn 4-6 år. De har nå pause, mest sannsynlig frem til 2020.

Påmelding innen tirsdag 22. januar 2019  post@bronnoykirke.no telefon 750 09 550 eller sms til 47 46 44 46 (kirkemobil).

Datoer for Brønnøy menighets søndagsskole våren 2019: Tiludet går dessverre ut grunnet for liten interesse.

Sannsynligvis vil vi prøve til igjen høsten 2019. Velkommen da! smiley

 

 

Hovedledere for tilbudene er trosopplærer Roy Magnus Langås og diakon Gry Netland-Ebbesen


Hjertelig velkommen!