Brønnøy Menighets søndagsskole "Sprell levende!"
Brønnøy Menighets søndagsskole "Sprell levende!"

Velkommen til søndagsskolen.

Brønnøy menighet har fra om med våren 2018 lagt om sin søndagsskole.

Vi følger fortsatt Søndagsskolens sitt opplegg "Sprell levende" og tilpasser det til aldersgruppene og lokale forhold. Se www.sondagsskolen.no 

Vår-semesteret er det "Tårnagentklubb" for barn 7 - 10 år. Vi møtes i kirka en torsdag i måneden (kl. 17.00-18.00). Påmelding i forkant. Henvendelse til kirkekontoret 750 09 550. Vi kan fortsatt ha plass til flere barn våren 2018. Følgende datoer gjenstår våren 2018: 5/4, 3/5 og 7/6.

Høst-semesteret er det "Gullivergjengen" for barn 4-6 år. Her vil vi sannsynligvis kombinere søndagsskolesamlinger 1 torsdag i måneden med sang-lek-samlinger de andre 3 torsdagene fra slutten av august til ut i november. Mer informasjon kommer. Påmelding i forkant.

Hovedledere for tilbudene er trosopplærer Roy Magnus Langås og diakon Gry Netland-Ebbesen
Frivillig kontingent pr. år på kr. 50,-.


Hjertelig velkommen!