Brønnøy menighets søndagsskole
Brønnøy menighets søndagsskole
Brønnøy menighets søndagsskole

Velkommen til søndagsskolen.

Vi følger Søndagsskolens sitt opplegg "Sprell levende" og tilpasser det til aldersgruppene og lokale forhold. Se www.sondagsskolen.no 

I høst inviterer vi 9-13/14 åringer, til søndagsskole, - søndagsskolen 9+.  Vi samles ca en torsdag pr. måned, kl. 17-18.30, i Brønnøy kirke.

I høst har vi søndagsskoletilbud til de eldste barna. Som tidligere vil vi ta utgangspunkt i bibelhistorier og undre oss over disse sammen. Vi håper dette kan bli en fin møteplass, i kirkerommet og ute i Evens hage, en møteplass for fellesskap med hverandre og Gud, hverdagsliv og tro.

Under selve søndagsskolesamlingene vil vi fortsatt tenne lys og be, synge litt og sannsynligvis åpne skattekista sammen. Hva finner vi her? Dette danner utgangspunkt for dagens bibelhistorie som vi opplever sammen og undrer oss over på ulike måter. Vi vil benytte ulike tilnærminger, gjerne kreative, sammen i vår undring og opplevelse av bibeltekstene. Det er også utviklet et eget opplegg for "Tweens" (10-15 år) som vi vurderer å ta i bruk. Barna får også tilbud om å få med seg søndagsskolebladet "Barnas" hjem og innimellom kan det være det skjer noe overraskende... laugh. Tilbudet er gratis, med mulighet til å bidra med en frivillig kontingent på kr 50,- pr. år. 

Påmelding til Brønnøy menighetskontor post@bronnoykirke.no telefon 750 09 550 eller sms til 47 63 45 72, helst innen 10.09.20. Om gruppa kommer i gang, er det slevsagt mulig å melde seg på senere også i semesteret.

Oppgi navn, fødselsår på barnet og gjerne behov for evet. tilrettelegging/assistanse og/eller matintoleranse/-allergier. Da er vi bedre rustet til å lage gode rammer for alle (av og til serverer vi litt å spise).

Datoer for Brønnøy menighets søndagsskole 9+ høsten 2020:  Torsdager kl. 17.00 – 18.30: 10/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11 og 10/12                                Søndag 27/9 inviteres søndagsskolen 9+ til høsttakkefest i Brønnøy kirke kl. 11.00. Kom gjerne sammen med foreldre, søsken og venner! Her har vi med vi ulike «skaperverk» fra besøket i Evens hage tidligere i uka.

Hovedledere for tilbudene er trosopplærer Vibeke Steinsholm og diakon Gry Netland-Ebbesen


Hjertelig velkommen!laughizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort