Brønnøy menighetsråd
Brønnøy menighetsråd
Brønnøy menighetsråd

Oversikt over faste medlemmer i menighetsrådet.

Laila Henrichsen, leder
Robert Hjelle, nestleder
Randi Einarsen
Bodil Pettersen
Kirsten Østergård
Per Kåre Hatten
Martin Fanebust
Helge Lund
Franziska Förster