Brønnøy kirkelige fellesråd > Barn og Unge

Ungdommens kirketing - UKT

   Les mer...

Trille-Tralle-Treff på Kefas

Et trivelig treffested for små og store onsdags formiddag. Lek, mat og prat. Vel...   Les mer...

Tid for dåp?

Her finner du mer informasjon om dåp i kirkene i Brønnøy.    Les mer...

Brønnøy menighets søndagsskole

Velkommen til søndagsskolen.    Les mer...

Konfirmant 2019-2020

                     Les mer...