21.03.2019: 1 Tim 4,12-16

12 La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. ...


Kilde: www.bibel.no