Gravstell


Mange ønske å sette bort jobben med gravstell.

Du kan velge hvor mye du ønsker å få utført, som f.eks:

  • Vanlig sommerstell koster kr. 600,- og innebærer tidlig beplantning på våren og sommerbeplanting fra 1 juni.
  • Om høsten settes ut høstplante, kr. 300,-
  • Hver jul settes det ut julekrans, kr. 300,-  
  • Lys på julaften, kr 300,-

Da vi er pålagt å ta moms på tjenestene, kommer 25% mva i tillegg til prisene.

Last ned avtale, og send den til oss etter utfylling.

Skriv gjerne på gravnummeret (4 grupper som består av kirkegård, felt, rad, grav). Du finner det ved søk her.

 

Tilbake