Kontaktinformasjon


Brønnøy kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 10, 8900 Brønnøysund - se kart
Postboks 92, 8901 Brønnøysund
Telefon: 75 00 95 50
Epost:
 post@bronnoykirke.no

Åpningstider: Ekspedisjonstid 10.00 - 12.00, stort sett bemannet 9.00 - 14.00

Daglig leder/Prostesekretær

Laila Henrichsen

75009550

40073521

Send e-post

Diakon

Gry Netland-Ebbesen

75 00 95 50

476 34 572

Send e-post

Fungerende prost

Olav Rune Ertzeid

Send e-post

Kantor

Elena Ebbesen

99107149

Send e-post

Kirketjener

Dagrunn Synnøve Bjørgan

90627298

Send e-post

Kirketjener/Trosopplærer

Hanne Nilsen

75009550

97703854

Send e-post

Kirkeverge

Jan Kristiansen

75 00 95 50

978 74 646

Send e-post

Kirkevert

Liv Arnhild Lind

Medarbeider

Tor Helge Elveland Sund

Organist

Liv Anne Grubbmo

996 10 769

Send e-post

Sekretær

Raymond Sivertsen

480 02 114

Send e-post

Sokneprest i Velfjord og Tosen/Fungerende sokneprest i Vevelstad

Matthias Alpermann

94881795

Send e-post

Vaktmester/Kirketjener

Nils Grina

90287594