Fellesrådet og menigheter


Brønnøy menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". 

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.