Velkommen til Brønnøy kirke


Presentasjon av menighet og kirke.

På disse sidene prøver vi å presentere vår vitale menighet som lever og jobber i og rundt vår vakre og nyrestaurerte gamle kirke. En kirke med en rik historie og med aktive sognebarn. En kirke som vi i Brønnøysund er svært stolte av.

 

       

Å presentere Brønnøy kirke og Brønnøy menighet med få ord er vanskelig. Brønnøy kirke har en lang og rik historie og vi er veldig stolte av vår ny restaurerte kirke som ble gjenåpnet i 2008. Vi har 10 ansatte. I tillegg til dette har også Prosten på Sør-Helgeland - sitt kontor hos oss. Det farger både kontor og menighet.

Brønnøy sogn representerer både land og by. Strekker seg over grødende landbruks-, vakre kystperler og over byen ved sundet, midt i landet.  At Brønnøysund ligger nært havet og dermed har spilt en viktig del av norsk historie, finner vi spor av på Tilrem og i St. Knuts ruinene. Her feirer vi gudstjeneste hver 2. pinsedag. Vi har også to kapell som er i bruk flere ganger i løpet av året. Et på Skogmo og et påTrælnes.

Av menighetslivet kan vi nevne konfirmantarbeidet. Ungdommene tar del i undervisning- og gudstjenesteliv samt konfrmantleir på høsten.

På lørdagskafeen finner vi Gry- Netland Ebbesen og  Liv Arnhild Lind sammen med en rekke organisasjoner, som lager til koselig samvær en lørdag i måneden. Misjonsforeningen vår er en trivelig gjeng som møtes en gang i månden og her er vår dagligleder Gerd Gabrielsen, en viktig pådriver.

Brønnøyspeideren er også en stor og viktig gruppe i menigheten som har aktiviteter for barn og unge fra 2. trinn. Der i blant har  vi gruppa Makalause, ei gruppe for utviklingshemmede som fikk diakoniprisen i 2007.

Tilbake