Brønnøy kirkelig fellesråd


Brønnøy kirkelige fellesråd for perioden 2019-2023.

Jøran Johansen, leder;

Åse Nordfjellmark, nestleder;

Jorleif Ekoff; 

Liv Kristin Nikolaisen; 

Kristoffer Lønning Tørressen; 

Eilif Kristian Trælnes, kommunens representant; 

Tilbake