Brønnøy menighetsråd


Oversikt over faste medlemmer i menighetsrådet i perioden 2019-2023

Jørn-Stian Brønmo Elden, leder
Anne Mari Skillevik, nestleder
Liv Kristin Nikolaisen
Kirsten Østergård
Jøran Johansen
Roar Netland-Ebbesen
Trond Sverre-Horn
Per Kåre Hatten

 

 

Tilbake