Å være i sorg


Sorg er en naturlig og sunn reaksjon på ulike tap - og ikke minst ved tap av noen vi er glade i.

Sorg oppleves og uttrykkes ulikt, men felles er at den tar tid, gjerne lengre tid enn vi selv og omgivelsene tror. På sett og vis går ikke sorgen over, men endres over tid. Tapserfaringen(e) kan integreres og bæres med videre i livet.

Flere finner en plass i ei sorggruppe i denne tiden. Her kan en finne gjenklang hos andre som også kjenner på kroppen og i eget liv hva det vil si å sørge. Les gjerne mer om sorggruppetilbudet menighetene i Brønnøy tilbyr i aktuell brosjyre "Sorggrupper ved dødsfall. Noen å dele sorgen med." 

Er du i sorg (ulike typer sorg, ikke nødvendigvis bare ved dødsfall) er vi tilgjengelige for samtaler både prester og diakon. Dette er et gratis tilbud og som regel kan kontakt opprettes nesten umiddelbart.            Kontakt da Brønnøy kirkekontor 750 09 550 eller din nærmeste menighet (se sorggruppebrosjyre).

Tilbake