Temakvelder for voksne


Brønnøy menighet legger til rette for temakvelder med fokus på ulike temaer og diakonale utfordringer. Målgruppe er i hovedsak voksne (fra unge til eldre voksne).

 

Dette håper vi kan være en god møteplass med mulighet for enkel servering, prat og godt fellesskap rundt bordene. Sammen kan vi løfte og styrke gode verdier vi ønsker å bygge våre liv og vårt lokalsamfunn på.

Samlingene legges stort sett  til Kefas, menighetshuset vårt i Dr. Møllersgt. 2. Huset er godt egnet og har tilgjengelig atkomst for alle. Kveldene vil i hovedsak ha fri entré, men med mulighet til å legge igjen noen kroner/vippse for å bidra til arbeidet.

 

Program høsten 2023:

Onsdag 22. november kl. 19.00 på Kefas

Innledning ved sokneprest Simen Heggelund Knutsen                                                                

Hovedforedrag ved Even Borch: 

Mer informasjon kommer snarlig.

Tilbake