Ungdommens kirketing - UKT


Hver vår inviterer Sør-Hålogaland bispedømme ungdommer mellom 15-25 til UKT (Ungdommens kirketing). Samlingen varer som regel fra en fredag til søndag. Mange spennende og aktuelle temaer for og med ungdom løftes frem. Det velges et ungdomsråd som jobber videre i det kommende året med de ulike tema, og kanskje fler, for og med ungdom i kirka i Nordland. Utgangspunktet er Sør-Hålogalands visjon: Folkekirka i Sør-Hålogaland - EI ÅPEN DØR I TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET.

Kanskje er det DIN tur til å reise som delegat fra Brønnøy menighet våren 2023? Om du er interessert kontakt oss gjerne på kirkekontoret.

Tilbake