Tid for dåp?


Her finner du mer informasjon om dåp i kirkene i Brønnøy.

Det er dåp. Et lite barn blir båret inn i kirkerommet, kanskje for første gang. Presten gjør korsets tegn til barnet og øser vann over hodet på den lille. Kanskje han eller hun skriker, kanskje ikke. Foreldre og faddere står rundt. I Den norske kirke blir de fleste døpt før de er tre måneder gamle. Men ganske mange blir også døpt før de skal konfirmeres.
 
De døpte blir automatisk medlemmer i kirken og blir med i et større fellesskap med alle døpte i verden.
Dåpen har tradisjoner tilbake til de første menighetene. I Norge står fortsatt tradisjonen sterkt. I Brønnøy har vi rundt 70 dåp hvert eneste år.

Her kan du registrere din forespørsel om dåp, eller ta kontakt med kirkekontoret for å avtale dåp. 

 
Minst to faddere
Den døpte skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen. Det er fint om fadderne har mulighet til regelmessig kontakt og til å være en støtte for både barn og foreldre. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Presten ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.
 
Fadderne er ikke alene om sin oppgave. Sammen med hele kirken – spesielt den lokale menighet skal de ”be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd”, som det heter i dåpsliturgien.
 
Faddere er noe spesielt 
Den døpte får ofte et spesielt forhold til fadderne sine. Faddere kan bidra til at dåpsdagen blir feiret som en litt annerledes fødselsdag der en snakker om det som skjedde ved dåpen. For de døpte er det også trygt å vite et det er noen som bryr seg spesielt om dem og ber for dem

 

Tilbake