Kontaktinformasjon


Brønnøy kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 10, 8900 Brønnøysund - se kart
Postboks 92, 8901 Brønnøysund
Telefon: 75 00 95 50
Epost:
 post@bronnoykirke.no

Åpningstider: Ekspedisjonstid 10.00 - 12.00, stort sett bemannet 9.00 - 14.00

Kirketjener

Dagrunn Synnøve Bjørgan

90627298

Send epost

Kantor

Elena Ebbesen

99107149

Send epost

Postesekretær

Lill Marita Erickson

99029651

99029651

Send epost

Organist

Liv Anne Grubbmo

996 10 769

Send epost

Daglig leder menighet

Laila Henrichsen

75009550

40073521

Send epost

Sokneprest

Anne Helene Jørstad

92817226

Send epost

Prostiprest

Claire Kristina Koskevica

992 29 688

Send epost

Kirkeverge

Jan Kristiansen

75 00 95 50

978 74 646

Send epost

Speidermedarbeider

Allan Stig Lande

91611453

Send epost

Kirkevert

Liv Arnhild Lind

Diakon

Gry Netland-Ebbesen

75 00 95 50

476 34 572

Send epost

Kirketjener/Trosopplærer

Hanne Nilsen

75009550

97703854

Send epost

Sekretær

Raymond Sivertsen

480 02 114

Send epost

Kirketjener/vaktmester

Ketil Skommo

90555882

Send epost

Trosopplærer

Vibeke Emilie Stensholm

90753707

Send epost

Medarbeider

Tor Helge Elveland Sund

Prost

Kristoffer Lønning Tørressen

975 41 407

Send epost