BESØKSTJENESTE


Velsignelse for

Gylne øyeblikk

 

Må du aldri savne

varmende ord på kjølige kvelder,

fullmåne i mørke netter

eller nedoverbakke på veien hjem.

 

                                                                                                                                Kristina Reftel

                                                                                                                      «Legender og velsignelser»

Brønnøy menighet legger nå på ny til rette for en organisert besøkstjeneste som vi håper vil være til gjensidig glede for både besøksvenn og den/de som får besøk.

Besøksvenner er først og fremst medmennesker som gir av sin tid og liker å lytte og skape kontakt. Dette kan bl.a. gi rom for gode samtaler, felles turopplevelser og hyggelig måltids- og lese-fellesskap. Flere trenger/ønsker av ulike grunner (kanskje sykdom, ensomhet/isolasjon, lite nettverk eller annet) en besøksvenn i livet sitt.

Som besøksvenn er du en del av menighetens diakonale arbeid. Du vil få oppstartsamtale, kurs (noe avhengig av antall besøksvenner))/mulighet til å delta på samlinger for besøksvenner og veiledning ved diakon. Besøk avtales vanligvis 1-2 gr./mnd.,1-2 timer pr. gang.

Det inngås en gjensidig avtale mellom besøksvenn og den som får besøk. Denne anbefales evaluert en gang i året. Forutsigbarhet gir trygghet begge veier. Besøksvenner har taushetsplikt og er over 18 år.  Tjenesten er gratis. Engasjement som besøksvenn er selvsagt uavhengig av ditt livssyn/din religion. Samtidig er alle besøksvenner representanter for menighetens diakonale arbeid.

Vårt håp er at Brønnøy menighets besøkstjeneste kan være med og skape «gylne øyeblikk» for de som av ulike grunner måtte trenge/ønsker en besøksvenn i livet sitt, og for besøksvennene selv.

Engasjer deg gjerne laugh

Tilbudet er ny-oppstartet og vi har ennå få besøksvenner. Vi håper på flere! Skulle dette være noe for deg, ta kontakt med Brønnøy menighetskontor/diakon.

Tlf 750 09 550 E-post: post@bronnoykirke.no

Last ned brosjyre for mer info

 

Tilbake